X
X
Back to the top
X

NEVER MISS AN UPDATE

Get your name on the list for exclusive music & info!

 
X
drezzdj.be hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.  Lees meer
X

Algemene voorwaarden

I. AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen geschieden door Andreas Dezutter, Rennemonde 7 9700 Oudenaarde (België) ingeschreven onder BTW nummer BE68 0636 3060 6634. De prijzen in onze aanbiedingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. In onze website, mailings en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.
3. Onze aanbiedingen op onze website zijn gericht aan Belgische markt tenzij anders aangegeven tijdens de bestelprocedure.

II. BESTELLEN

1. Wij accepteren bestellingen via ingaven van uw bestelling op onze website www.drezzdj.be Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt.
2. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen.
3. Elke bestelling waarvoor geen betalingswijze is aangeduid zal niet worden uitgeleverd.
4. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Van wijziging in de voorwaarden wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

III. LEVERING & TRANSPORT

1.De wijze van vervoer als er geleverd wordt, wordt uitsluitend door ons bepaald. Levering via Bpost normaal binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Doch steeds uiterlijk 1 week na ontvangst van uw betaling, tenzij het artikel niet (meer) in voorraad is of in geval van overmacht. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres (uw eigen adres, het adres van een buur, vriend(in) of uw werk).
2. Als een artikel niet (meer) in voorraad is, wordt u daarvan bij een telefonische bestelling door de consulente van op de hoogte gebracht.. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.
3. Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet (meer) geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs.
4. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
5. Artikelen worden door ons geleverd in verpakking, aan de deur van het opgegeven levering adres of conform onze nadere aanwijzingen op onze website.
6. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging doorgeeft wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons gekende adres.

IV. BEDENKTERMIJN & TERUGSTUREN

1. U beschikt over een bedenktermijn van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform de aanbieding is. Gebruik der artikelen zodanig dat deze beschadigd worden of gebruikssporen vertonen of in zijn algemeen ertoe leiden dat deze niet opnieuw aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd worden, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2. Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd -voorzien van alle meegeleverde toebehoren- en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd, samen met een kopie van de factuur uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst der artikelen aan ons terug te sturen. Vóór het terugsturen dient u telefonisch, via chat of per e-mail contact met ons op te nemen, en zijn de retourkosten voor rekening van drezzdj.be. Gebruikte of beschadigde artikelen -waarbij bij aflevering geen beschadiging door u is gemeld- worden niet teruggenomen. Het verzakingsrecht geldt nadrukkelijk niet voor de navolgende producten: – producten tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties; – producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden; – producten die snel kunnen bederven of verouderen; – audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten, waarvan de verzegeling is verbroken; – artikelen van hygiënische aard of die omwille van hygiënische redenen verpakt waren en die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten of waarvan de verpakking verbroken werd.
3. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk ingediend worden.
4. De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

V. BETALEN

1. Indien u wenst te betalen bij uw bestelling, dient u het verschuldigde bedrag- met inbegrip van de daarbij horende verzend- en administratiekosten- over te maken via de betaalwijzen aangegeven op drezzdj.be. Wij aanvaarden geen bankcheques, postcheques of opleidingcheques.
2. Bij overschrijden van de betalingstermijn zal de bestelling komen te vervallen
3. Indien wij uitstel van betaling geven om commerciële redenen, geldt dit niet indien u een betalingsachterstand heeft of ten aanzien van enige andere verplichtingen te onzen opzichte nalatig bent. Indien u reeds uitstel van betaling was toegekend vervalt dit recht en wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar zodra uw rekening bij ons een betalingsachterstand vertoont.
4. Indien u bedragen voor artikelen vooruitbetaald heeft, garanderen wij u terugbetaling binnen 30 dagen nadat u de betreffende artikelen aan ons terugbezorgd heeft.

VI. DIVERSEN

 

1. Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.
2. De juistheid van alle door ons opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij u ons binnen drie maanden na ontvangst daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevallen van toeval of overmacht. In deze gevallen worden de wederzijdse verbintenissen opgeschort, indien deze omstandigheden langer dan één maand aanhouden.
4. Wij zijn gerechtigd na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding onze voorwaarden te wijzigen.
5. Laagste prijs garantie: Ergens anders een lagere prijs gezien? Laat het ons weten! We reageren niet op: – Producten van loten tijdelijke voorraad of producten die uitverkocht worden (omdat ze uit het assortiment verdwijnen, omdat de winkel sluit, enz.). – Producten waarbij niet aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan of waarvan niet alle wettelijke vergoedingen worden aangerekend. – Producten van winkels buiten België omdat daar andere regels gelden (accijnzen, btw, enzo.).
6. In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing.

© All rights reserved - 2022 - Andréas De Zutter - Ondernemingsnummer: 0840.871.917